Առաջնային օժանդակություն ցուցաբերել Հայաստան հարկադիր վերադարձողներին. նոր նախագիծ
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունն առաջարկում է առաջնային օժանդակություն ցուցաբերել Հայաստան հարկադիր վերադարձողներին՝ նրանց լիարժեք և կայուն վերաինտեգրումն ապահովելու նպատակով։ Նման առաջարկություն է ներկայացրել նախարարությունը իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայքում։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը նախատեսում է հարկարդիր վերադարձողներին ապահովել ժամանակավոր կացարանով, տրամադրել տեղեկատվական աջակցություն, առողջապահական խնդիրների լուծման նպատակով նրանց ուղղորդել, խոցելի խմբերի՝ իրենց կարիքներին համապատասխան աջակցություն տրամադրող հաստատություններում տեղավորվել։ Նախարարության հաշվարկներով՝ այս ծրագրի արժեքը կազմելու է մոտ 14 միլիոն դրամ և իրականացվելու է պետական բյուջեի գումարների հաշվին։ Գումարը ներառում է միայն ժամանակավոր կացարանի տրամադրման համար անհրաժեշտ միջոցները, քանի որ աջակցության մյուս տեսակների համար ֆինանսական միջոցներ չեն պահանջվում։ Նշենք, որ յուրաքանչյուր դիմումատուին տրամադրվող բնակարանի վարձի փոխհատուցման չափը կազմելու է 60,000 դրամ՝ վեց ամիս ժամկետով։
Շատ դիտվածներ
Թեգեր