ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ ԾՐԱԳՐԵՐ

Այս բաժին այցելելով կարող եք ստանալ տեղեկատվություն պետական կառույցների, նաև` Հայաստանում գործող միջազգային և հասարակական կազմակերպությունների կողմից վերադարձի և վերաինտեգրման ուղղությամբ իրականացվող ծրագրերի բովանդակության վերաբերյալ, ինչպես նաև ստանալ վերոնշյալ կազմակերպությունների վերաբերյալ անհրաժեշտ կոնտակտներն ու հղումները:

Մուտքագրե՛ք Ձեր հարցումը որոնման դաշտում

Իրականացնող կազմակերպությունը՝ ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայություն

Ծրագր(եր)ի անվանումը՝ «ՀՀ վերադարձող (այդ թվում՝ հարկադիր վերադարձող) քաղաքացիների վերաինտեգրմանն ուղղված առաջնային աջակցության պետական ծրագիր»

Ծրագրի տևողությունը՝ 12 ամիս

Դոնոր(ներ)ը` ՀՀ կառավարություն                                                                                                    

Գործընկեր կազմակերպություն(ներ)ը` ՀՀ կառավարություն, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, Առողջապահության նախարարություն, Ոստիկանություն, Կադաստրի կոմիտե, միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ

Նպատակակետ երկիր(ներ)ը՝ բոլոր երկրները

Վերադարձի տեսակը՝ կամավոր, հարկադիր

Թիրախային խումբ(եր)ը՝ հետընդունման (ռեադմիսիոն) համաձայնագրերի շրջանակներում վերադարձողներ, օտարերկրյա պետություններից արտաքսված կամ վտարված ՀՀ քաղաքացիներ    

Շահառու համարվելու չափանիշները՝ ՀՀ այն քաղաքացիները, ովքեր առնվազն մեկ տարի բնակվել են արտերկրում և հարկադիր վերադարձել ՀՀ,  վերադարձից հետո առավելագույնը երեք ամսվա ընթացքում կարող են դիմել ծրագրին՝ բնակվարձի աջակցություն ստանալու նպատակով։

Ծրագրի շրջանակներում տեղեկատվական աջակցություն և կարիքներին համապատասխան ուղղորդում տրամադրվում է ՀՀ վերադարձած բոլոր քաղաքացիներին:

Թիրախային մարզ(եր)ը՝ ՀՀ բոլոր մարզերը

Ծրագրով նախատեսված շահառուների քանակը՝ տեղեկատվական աջակցություն և կարիքներին համապատասխան ուղղորդում-անսահմանափակ,

բնակվարձի փոխհատուցման տրամադրում- 38 ընտանիք

Ծրագրի նպատակը՝ առաջնային օժանդակություն ցուցաբերել Հայաստան վերադարձող (այդ թվում՝ հարկադիր վերադարձող) ՀՀ քաղաքացիներին՝ հետագայում նրանց լիարժեք և կայուն վերաինտեգրումը ապահովելու նպատակով:

Վերաինտեգրման աջակցության տեսակը՝

 • Տեղեկատվության տրամադրում,
 • Առողջապահական խնդիրների լուծման նպատակով վերադար­ձողների ուղղորդում,
 • Խոցելի խմբերի՝ իրենց կարիքներին համապատասխան աջակցություն տրամադրող հաստատություններում տեղավորվելու, և խնամք ստանալու նպատակով  ուղղորդում  դեպի  համապատասխան կազմակերպություն­ներ,
 • Ժամանակավոր կացարանով ապահովում:

Կոնտակտներ

Կազմակերպության հասցե՝  Կ.Ուլնեցի 31/3, Երևան 0037, Հայաստան

Հեռ.՝ +374 60 275 017; +374 60 275 018

Էլ.փոստ՝ migrationservice.sms@mta.gov.am

Կայքէջ՝ http://migration.am/

Իրականացնող կազմակերպությունը՝ «Կայուն զարգացման հայկական հիմնադրամ»

Ծրագր(եր)ի անվանումը՝ «Վերադարձ ակունքներին»

Ծրագրի տևողությունը՝ անժամկետ (սկիզբ՝ 2005թ.)         

Դոնոր(ներ)ը` ԵՄ, ՆԻՖԳ, ՍՕՀՄ

Գործընկեր կազմակերպություն(ներ)ը` Ներգաղթի և ինտեգրացիայի ֆրանսիական գրասենյակ

Նպատակակետ երկիր(ներ)ը՝ Ֆրանսիա, Գերմանիա

Վերադարձի տեսակը՝  կամավոր

Թիրախային խումբ(եր)ը՝ Ֆրանսիայից և Գերմանիայից (սկսած 2019թ. սեպտեմբերից) կամավոր վերադարձող ՀՀ քաղաքացիներ

Թիրախային մարզ(եր)ը՝ ՀՀ բոլոր մարզերը

Ծրագրով նախատեսված շահառուների քանակը՝ անսահմանափակ

 

Ծրագրի նպատակը՝ աջակցել անկանոն վիճակում գտնվող և կամավոր Հայաստան վերադառնալ ցանկացող անձանց վերաինտեգրմանը

Խնդիրները՝ ցուցաբերել ձեռնարկատիրական աջակցություն ծրագրի շահառուներին

Վերաինտեգրման աջակցության տեսակը՝

 • Տեղեկատվության տրամադրում,
 • Բիզնես հիմնելու դրամաշնորհ,
 • Դասընթացներ՝ կապված բիզնես ծրագրի հետ:

Կոնտակտներ

Կազմակերպության հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Ազատության 10/7

Հեռ.՝ 010-20-18-40

Էլ.փոստ՝ info@af4sd.org

Կայքէջ՝ http://www.af4sd.org/

Իրականացնող կազմակերպությունը՝ «Գործարար Նախաձեռնությունների Հզորացում և Զարգացում» ՀԿ

Ծրագր(եր)ի անվանումը՝     

1. «Ձեռնարկության ստեղծման միջոցով վերահաստատմանն աջակցող ծրագիր»,

2. «Վերաինտեգրման աջակցության համագործակցություն OFII-BAMF (CAROB)»:

Ծրագրի տևողությունը՝ 3 տարի

Դոնոր(ներ)ը՝  Ներգաղթի և ինտեգրացիայի ֆրանսիական գրասենյակ

Նպատակակետ երկիր(ներ)ը՝  Ֆրանսիա, Գերմանիա

Վերադարձի տեսակը՝  կամավոր

Թիրախային խումբ(եր)ը՝ Ֆրանսիայից և Գերմանիայից կամավոր վերադարձող  ՀՀ քաղաքացիներ

Շահառու համարվելու չափանիշները՝ Սահմանվում են դոնորի կողմից

Թիրախային մարզ(եր)ը՝ ՀՀ բոլոր մարզերը

Ծրագրի բյուջեն՝ Սահմանվում է դոնորի կողմից

 

Վերաինտեգրման աջակցության տեսակը՝

 • Բիզնես խորհրդատվություն,
 • Բիզնես հիմնելու դրամաշնորհ:

 

Ծրագրային այլ գործողություններ՝

 

Աջակցություն է ցուցաբերվում բիզնեսի ընտրության և խորհրդատվության ուղղությամբ, մշակվում է գործարար ծրագիր, իրականացվում է շուկայի ուսումնասիրություն և ֆինանսական հոսքերի կանխատեսում 1 տարվա կտրվածքով։

Կոնտակտներ

Կազմակերպության հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Աղբյուր Սերոբ 1/62

Հեռ.՝ (012)- 210-101

Էլ.փոստ՝ info@birdngo.am

Իրականացնող կազմակերպությունը՝Qualified Smart Assistance

Ծրագր(եր)ի անվանումը՝  «Վերաինտեգրման աջակցություն»                                      

Ծրագրի տևողությունը՝ 3 տարի                                                                                                           

Դոնոր(ներ)ը՝ Ներգաղթի և ինտեգրացիայի ֆրանսիական գրասենյակ                                  

Նպատակակետ երկիր(ներ)ը՝  Ֆրանսիա և Գերմանիա (սկսած 2019թ. դեկտեմբերից)

Վերադարձի տեսակը՝  կամավոր

Թիրախային խումբ(եր)ը՝ Ֆրանսիայից և Գերմանիայից կամավոր վերադարձող ՀՀ քաղաքացիներ__

Շահառու համարվելու չափանիշները՝ ՀՀ քաղաքացիները, որոնք 6 ամսից ոչ պակաս մնացել են Ֆրանսիայում կամ Գերմանիայում

Թիրախային մարզ(եր)ը՝ ՀՀ բոլոր մարզերը

Ծրագրով նախատեսված շահառուների քանակը՝ անսահմանափակ

Ծրագրի նպատակը՝ օգնել ՀՀ քաղաքացիներին վերաինտեգրվել իրենց հայրենիքում

 

Վերաինտեգրման աջակցության տեսակը՝

 • Իրավական, սոցիալական և հոգեբանական խորհրդատվություն,
 • Բնակարանային խնդիրների լուծման աջակցություն (վարձակալություն),
 • Դասընթացներ/ՄԿՈՒ, լեզվի (անգլերեն և գերմաներեն) և այլն ,
 • Բժշկական աջակցություն,
 • Բիզնես հիմնելու դրամաշնորհ:

Կոնտակտներ

Կազմակերպության հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Արշակունյաց 44/3, բն.40

Հեռ.՝ 094- 000 -211

Էլ.փոստ՝ qualifiedsmartassistance@gmail.com

nairapetrosyan12@gmail.com/

Իրականացնող կազմակերպությունը՝ «Հայկական Կարիտաս» ԲՀԿ

Ծրագր(եր)ի անվանումը՝     

 1. «Կայուն Վերաինտեգրում Կամավոր Վերադարձից հետո»,
 2. «Վերադարձողներ Ավստրիայից»,
 3. «Վերադարձողներ Դանիայից»,
 4. «Վերադարձողներ Նիդերլանդներից»:                                                                       

Ծրագրի տևողությունը՝ 

1.  01.01.2020-31.12.2020

2.  01.01.2020-31.12.2020

Դոնոր(ներ)ը՝                  

1. Կարիտաս Բելգիա /Ապաստանի հայցման դաշնային գործակալություն

2. Կարիտաս Ավստրիա

Գործընկեր կազմակերպություն(ներ)ը՝ 

Կարիտաս Բելգիա և Կարիտաս Ավստրիա

Նպատակակետ երկիր(ներ)ը՝ Բելգիա, Ավստրիա, Դանիա, Նիդերլանդներ

Վերադարձի տեսակը՝  կամավոր

Թիրախային խումբ(եր)ը՝ ԵՄ երկրներից կամավոր վերադարձող ՀՀ քաղաքացիները

Շահառու համարվելու չափանիշները՝ շահառուներին ուղորդում են գործընկեր կազմակերպությունները

Թիրախային մարզ(եր)ը՝  Երևանը և ՀՀ բոլոր մարզերը

Ծրագրով նախատեսված շահառուների քանակը՝ 60-80 շահառու

Ծրագրի բյուջեն՝ ըստ վերադարձողների քանակի, որոշում են ֆինանսավորող կազմակերպությունները

Ծրագրի նպատակը՝ աջակցել վերադարձից հետո վերաինտեգրման հարցերում

Խնդիրները՝ առողջական, սոցիալական, զբաղվածության

 

Վերաինտեգրման աջակցության տեսակը՝

 • Տեղեկատվության տրամադրում,
 • Իրավական, սոցիալական և հոգեբանական խորհրդատվություն,
 • Աջակցություն աշխատանք գտնելու հարցում,
 • Նյութական աջակցություն (կենցաղային իրերի, կահույքի ձեռքբերում և կոմունալ վճարներ),
 • Բնակարանային խնդիրների լուծման աջակցություն (բնակարանի վարձակալություն առավելագույնը 6  ամիս տևողությամբ),
 • Բիզնես հիմնելու դրամաշնորհ,
 • Դասընթացներ/ՄԿՈՒ, լեզվի և այլն (մասնագիտական կրթություն),
 • Բժշկական աջակցություն:

Կոնտակտներ

Կազմակերպության հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան, Չայկովսկի փ. 34 շ.,բն.23

Հեռ.՝ 010-56-57-66

Էլ.փոստ՝ m.hakobyan@caritas.am

Կայքէջ՝ www.caritas.a

Իրականացնող կազմակերպությունը՝ «Ներգաղթի և ինտեգրման ֆրանսիական գրասենյակ/OFII»

Ծրագր(եր)ի անվանումը՝ «Միգրանտների աջակցության և վերաինտեգրման համագործակ­ցություն OFII-BAMF»/ CAROB  

Ծրագրի տևողությունը՝ 12 ամիս

Դոնոր(ներ)ը` BAMF                                                                                                                                                                     

Գործընկեր կազմակերպություն(ներ)ը` QSA, PIN, AF4SD, BIRD, ISC ( SMEDNC )

Նպատակակետ երկիր(ներ)ը՝  Գերմանիա

Վերադարձի տեսակը՝  կամավոր

Թիրախային խումբ(եր)ը՝ Գերմանիայից կամավոր վերադարձող ՀՀ քաղաքացիներ  (և՛ ուղղորդված, և՛ չուղղորդված վերադարձողները)                                                                                                                                                

Շահառու համարվելու չափանիշները՝ ՀՀ այն քաղաքացիները, ովքեր նախապես ուղղորդված չեն վերադարձել, վերադարձից հետո 3 ամսվա ընթացքում պետք է դիմեն ծրագրից օգտվելու համար

Թիրախային մարզ(եր)ը՝ՀՀ բոլոր մարզերը

Ծրագրով նախատեսված շահառուների քանակը՝ 400

 

Ծրագրի նպատակը՝ Վերահաստատման շրջանակներում կարող է հատկացվել սոցիալական աջակցություն (առաջին անհրաժեշտության իրերի ձեռքբերում, առողջական խնդիրների հետ կապված ծախսերի հոգում, երեխաների համար դպրոցական ծախսերի հոգում), ինչպես նաև մասնագիտական դասընթացների կազմակերպում, որը կնպաստի աշխատանքի տեղավորման հետ կապված հարցերում, և վերջապես կարող է առաջարկվել նյութական, տեխնիկական և ֆինանսական օգնություն սեփական ձեռնարկությունը հիմնելու և իրականցնելու համար:

 

Վերաինտեգրման աջակցության տեսակը՝

 • Տեղեկատվության տրամադրում,
 • Աջակցություն աշխատանք գտնելու հարցում,
 • Բնակարանային խնդիրների լուծման աջակցություն,
 • Բիզնես հիմնելու դրամաշնորհ,
 • Դասընթացներ՝ /ՄԿՈՒ, լեզվի և այլն,
 • Բժշկական աջակցություն:

Կոնտակտներ

Կազմակերպության հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Գրիգոր Լուսավորչի փող., 8 շենք

Հեռ.՝ 060 65 19 50

Էլ.փոստ՝ Ofii.armenie@ofii.fr 

Կայքէջ՝ ambafrance-am.org

 

Իրականացնող կազմակերպությունը՝ «Միգրացիոն քաղաքականության մշակման միջազգային կենտրոնի հայաստանյան գրասենյակ»

Ծրագր(եր)ի անվանումը՝  ERRIN (Վերադարձի և վերաինտեգրման եվրապական ցանց) -Հայաստան․ Աջակցություն Հայաստանին՝ միգրանտների վերադարձի և վերաինտեգրման գործընթացում

Ծրագրի տևողությունը՝ 2 տարի                                                                                                           

Դոնոր(ներ)ը՝ Եվրոպական միության՝ Ապաստանի, միգրացիայի և ինտեգրման հիմնադրամ (AMIF)՝ մասնակից ազգային գործակալությունների կողմից համաֆինանսավորմամբ                               

Գործընկեր կազմակերպություն(ներ)ը՝ ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայություն

Նպատակակետ երկիր(ներ)ը՝ Գերմանիա

Վերադարձի տեսակը՝  կամավոր, հարկադիր

Թիրախային խումբ(եր)ը՝ Նշված երկրներից վերադարձած միգրանտներ                                         

Շահառու համարվելու չափանիշները՝ ՀՀ քաղաքացիներ, ովքեր վերադարձից հետո երեք ամսվա ընթացքում դիմում են ծրագրին (վերաինտեգրման աջակցության չափը և տեսակները որոշվում են Գերմանիայի կողմից համապատասխան փաստաթղթերի ստուգման/հաստատման արդյունքով)

Թիրախային մարզ(եր)ը՝ Երևան և ՀՀ բոլոր մարզեր

Ծրագրով նախատեսված շահառուների քանակը՝ 400

 

Ծրագրի նպատակը՝ Ծրագրի ընդհանուր նպատակն է միգրացիայի կառավարման ոլորտում Հայաստանի կարողությունների հզորացումը, ինչպես նաև Գերմանիայից հարկադիր կամ/և կամավոր  վերադարձող ՀՀ քաղաքացիներին սոցիալ-տնտեսական վերաինտեգրման աջակցության տրամադրումը։

Խնդիրները՝ 1․Միգրանտների վերադարձն ապահովելու և վերաինտեգրումը կազմակերպելու գծով համապատասխան պետական մարմինների կարողությունների ու ներուժի զարգացում և հզորացում։

2․Գործնական օժանդակության ցուցաբերում հարկադիր կամ/և կամավոր  վերադարձող ՀՀ քաղաքացիներին սոցիալական և տնտեսական վերաինտեգրումն ապահովելու հարցում։

 

Վերաինտեգրման աջակցության տեսակը՝

 • Տեղեկատվության տրամադրում,
 • Իրավական, սոցիալական և հոգեբանական խորհրդատվություն,
 • Աջակցություն աշխատանք գտնելու հարցում,
 • Բնակարանային խնդիրների լուծման աջակցություն,
 • Բիզնես հիմնելու դրամաշնորհ,
 • Դասընթացներ՝ /ՄԿՈՒ, լեզվի և այլն,
 • Բժշկական աջակցություն:

 

Ծրագրային այլ գործողություններ՝

 • Համապատասխան գերատեսչությունների աշխատակազմի կարողությունների զարգացում։
 • Վերադարձի և վերաինտեգրման ոլորտի միջպետական համագործակցություն եւ համակարգում՝ ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության միգրացիոն ծառայության ակտիվ մասնակցությամբ։
 • Վերադարձող միգրանտների վերաբերյալ տվյալների բազայի հետագա քաղաքականության մշակում և ամրապնդում («Տունդարձ» կայք)։

Կոնտակտներ

Կազմակերպության հասցե՝ ՀՀ, Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան փողոց 26/1, գրասենյակ 710

Հեռ.՝ +37410 54 01 46

Էլ.փոստ՝ errinarmenia@returnnetwork.eu

Կայքէջ՝ www.returnnetwork.eu

Իրականացնող կազմակերպությունը՝ <<Մարդը կարիքի մեջ>> ԲՀԿ

Ծրագր(եր)ի անվանումը՝ <<Վերաինտեգրման աջակցության ծրագիր Հայաստանում՝ սոցիալական աջակցության, դասընթացների և բիզնեսի ֆինանսավորման միջոցով>>, “CAROB”

Ծրագրի տևողությունը՝ սկսած2016-ից

Դոնոր(ներ)ը` OFII, BAMF 

Նպատակակետ երկիր(ներ)ը՝  Ֆրանսիա, Գերմանիա

Վերադարձի տեսակը՝  կամավոր

Թիրախային խումբ(եր)ը՝ բժշկական աջակցության կարիք ունեցողներ, բազմազավակ ընտանիքներ_

Շահառու համարվելու չափանիշները՝ Ծրագրի շահառու կարող է լինել Ֆրանսիայում/Գերմանիայում բնակվող միգրանտը, ում կացության իրավունքի ժամկետը լրանում է ոչ ուշ, քան ՆԻՖԳ դիմելուց 3 ամսվա ընթացքում և վերադարձից հետո 3 ամսվա ընթացքում դիմել է ՆԻՖԳ՝ աջակցության ծրագրում ներառվելու համար։ Կամավոր կամ կամավոր-պարտադիր վերադարձ, ուղղորդված և ոչ ուղղորդված (CAROB ծրագրի դեպքում);

Թիրախային մարզ(եր)ը՝ՀՀ բոլոր մարզերը

Ծրագրով նախատեսված շահառուների քանակը՝ անսահմանափակ

 

Ծրագրի նպատակը՝ Նպաստել/խթանել նշված երկրներում անօրինական միգրանտի կարգավիճակում ապրող հայերի կամավոր վերադարձը հայրենիք, աջակցել նրանց վերաինտեգրմանը:

 

Վերաինտեգրման աջակցության տեսակը՝

 • Տեղեկատվության տրամադրում,
 • Իրավական, սոցիալական և հոգեբանական խորհրդատվություն,
 • Աջակցություն աշխատանք գտնելու հարցում,
 • Բնակարանային խնդիրների լուծման աջակցություն,
 • Բիզնես հիմնելու դրամաշնորհ,
 • Դասընթացներ՝ /ՄԿՈՒ, լեզվի և այլն,
 • Բժշկական աջակցություն:

Կոնտակտներ

Կազմակերպության հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Սայաթ-Նովա 33, բն. 83

Հեռ.՝ +374-60-519159; M: +374 98 01 11 20

Էլ.փոստ՝ laura.barkhudaryan@pinf.cz

Կայքէջ՝ htts://www.clovekvtisni.cz/en/  

https://www.facebook.com/PeopleInNeedArmenia/

Իրականացնող կազմակերպությունը՝ <<Միգրացիայի միջազգային կազմակերպության>> հայաստանյան գրասենյակ

Ծրագր(եր)ի անվանումը՝ <<Կամավոր վերադարձի և վերաինտեգրման ծրագիր>>

Ծրագրի տևողությունը՝ անժամկետ

Դոնոր(ներ)ը` ԵՄ անդամ-պետություններ

Նպատակակետ երկիր(ներ)ը՝  ԵՄ երկրներ, այլ երկրներ

Վերադարձի տեսակը՝  կամավոր

Թիրախային խումբ(եր)ը՝ կամավոր վերադառնալ ցանկացող ՀՀ քաղաքացիներ                                        

Ծրագրի նպատակը՝ նպաստել դեպի ՀՀ կամավոր վերադարձին և վերաինտեգրմանը:

 

Վերաինտեգրման աջակցության տեսակը՝

 • Տեղեկատվության տրամադրում,
 • Իրավական, սոցիալական և հոգեբանական խորհրդատվություն,
 • Աջակցություն աշխատանք գտնելու հարցում,
 • Նյութական աջակցություն,
 • Բնակարանային խնդիրների լուծման աջակցություն,
 • Բիզնես հիմնելու դրամաշնորհ,
 • Դասընթացներ՝ /ՄԿՈՒ, լեզվի և այլն,
 • Բժշկական աջակցություն:

Կոնտակտներ

Կազմակերպության հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Պ.Ադամյան 14 փողոոց, ՄԱԿ-ի գրասենյակ

Հեռ.՝ +374 10-585-692

Էլ.փոստ՝ IOMArmenia@iom.int